Sinan Sait’in Hayatını Vefatının 30. Yıl Dönümünde Kitaplaştırdı

Sinan Sait’in Hayatını Vefatının 30. Yıl Dönümünde Kitaplaştırdı

Ressam, sanatçı, şair, yazar, radyocu, televizyoncu ve akademisyen Sinan Sait’in hayatı vefatının 30. Yılında Gazeteci-Yazar Dr. Şemsettin Küzeci tarafından kitaplaştırıldı. 

1934 yılında Kerkük’te dünyaya gelen ve aslında resim öğretmeni olan Sinan Sait’in hayatı Türkmence radyosunun açılmasıyla değişti. Sait önce Irak’ın önde gelen radyocularından biri oldu, ardından da yurtdışında hem çalıştı hem de ülkesini temsil etti.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 11 yıl yaşayan Sait, Kerkük türkülerini Azerbaycan’ın ünlü ses sanatçısı Nermine Memmedova ile birlikte seslendirdi ve başka bir yorumla tınıyla hafızalarımıza kazıdı.

“Musalla’dan Şaturlu’ya Sinan Sait” ismiyle yayınlanan kitap, 150 sayfadan oluşuyor. 2 bölümden oluşan eser, Kerkük Kültür Derneği’nin 20. Yayını olarak yayınlandı. Birinci bölümde Sait’in hayatı ve edebi kişiliği, ikinci bölümde ise eserleri ve hakkında yazılanlar yer alıyor.

Kitabın önsözünü ise Azerbaycan’ın önemli isimlerinden Prof. Dr. Gazanfer Paşayev kaleme aldı. Paşayev, Sait için şu satıları yazdı:

“Sinan Sait, bir taraftan Bakü’de Gazetecilik Fakültesi’nde okudu, diğer taraftan da Bakü Sovyet Radyosu Arapça Bölümü’nde çalıştı. Öte yandan edebî ve sanatsal çalışmalarını de sürdürerek Azerbaycan’ın ünlü şairlerinin şiirlerini ve hikâyecilerinin hikâyelerini Arapçaya çevirerek Arap dünyasına tanıtmayı başardı. Günümüze kadar da bıraktığı izler, halkın hatıralarını kazılmıştır. 

Sinan Sait, Azerbaycan Radyosu Arapça Bölümü’nde 11 yıl çalışmış, onun Azerbaycan-Irak medenî ilişkilerinin genişletilmesinde hizmetleri takdire layıktır. Halk için Hazar Denizi sahilinde, Irak Türkmenlerinin lehçesinde konuşan bir yer tutmuştur. Bu halk da Azerbaycan halkıdır.”

Paşayev, kitabın yazarı Dr. Şemsettin Küzeci için ise şu dizeleri yazdı:

“Elinizdeki bu kitap Kerkük’ün tanınmış araştırmacı yazarı Dr. Şemsettin Küzeci tarafından çok hızlı bir şekilde hazırlanmış, Sinan Sait’in vefatının 30. yılında basılması için dolu dolu hazırlanmış önemli bir eserdir. Bugüne kadar Sinan Sait ile ilgili yazılan çizilen yazılarda Sinan Sait’in ailesi ve çocukları hakkında eksik bilgileri de düzelten bu kitap, Irak Türkmen Edebiyatı’na, Irak Türkmenleri ve Azerbaycan halkının arasında medenî köprüleri de mükemmelleştirmeye yönelik bir çalışma niteliğindedir.

Dr. Şemsettin Küzeci, 1950 yıllarından bu ayanda Irak Azerbaycanlılar arasında medenî ilişkilerinin oluşmasında ilk adımları atan, Abbas Zamanov, Bahtiyar Vahapzade, Fikret Emirov, Vesim Muhammed Ali, Nebiz Xezri ve başkaları gibi Küzeci de bu ilişkilerin devam ettiren yetenekli bir alimdir.”

“Kitabı hazırlarken gelecek araştırmacılara ve yeni nesle ışık tutacak bir şekilde bilimsel yöntem kullandık. Bir akademik tezi çalışması gibi yazmaya özen gösterdik” diyen kitabın yazarı Dr. Şemsettin Küzeci ise usta isim için hazırlamış olduğu kitabın girişinde Sait’ten ve kitaptan şöyle bahsediyor:

“Sinan Sait’in kitabını öyle bir ay sürede hazırlamak ve yazılan şiirlerini, yazılarını eski Türkçeden yeni Türkçeye aktarmak elbette zaman alıyordu. Ancak, Sinan Sait için her şeye değerdi. Bir taraftan Covid-19 salgını ve Pandemi süreci, bir taraftan da eve kapanma süreçleri ve hazinem haline gelen mevcut arşivim işimizi çok kolaylaştırdı. Bu uğurda da bana destek olan birçok arkadaşımın da yardımlarını unutmayarak kitabın hazırlanmasına vesile oldular.”

Musalla’dan Şaturlu’ya Sinan Sait kitabının ek bölümünde ise Sait’in yazdığı türkülerin sözleri ve notaları yer alıyor.

Bu site, Bulut Web Site Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.